polska wersja english version

Złota Kurka Sp. z o.o. Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M.St. Warszawy
w Warszawie XXI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000155730
Wysokość Kapitału Zakładowego : 2 000 000,00 PLN
NIP 511-00-84-489 REGON 130941791

© copyrights - ZŁOTA KURKA 2004 - all rights reserved